Termeni de Utilizare

AVERTISMENT: Acest document a fost tradus cu ajutorul unui serviciu online de traduceri, vă rugăm să consultați versiune în limba engleză pentru mai multe detalii în profunzime.

Acești Termeni de Utilizare guvernează utilizarea de către dvs. a site-ului web Situat la https://oanc.info și orice servicii conexe furnizate de OANC.info.

Prin accesarea https://oanc.info, sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții și să respectați toate legile și reglementările aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, vă este interzis să utilizați sau să accesați acest site web sau să utilizați orice alte servicii furnizate de OANC.info.

Noi, OANC.info, ne rezervăm dreptul de a revizui și modifica oricare dintre acești Termeni și Condiții la discreția noastră. În acest caz, vom actualiza această pagină. Orice modificare a acestor Termeni și Condiții va intra în vigoare imediat de la data publicării.

Acești Termeni și Condiții au fost actualizați ultima dată pe 21 August 2022.

Limitări de Utilizare

Prin utilizarea acestui site, garantați în numele dvs., al utilizatorilor dvs. și al altor părți pe care le reprezentați că nu veți:

  1. modifica, copia, pregăti lucrări derivate de, decompila, sau inginerie inversă orice materiale și software conținute pe acest site;
  2. eliminați orice drepturi de autor sau alte notații de proprietate din orice materiale și software de pe acest site web;
  3. transferați materialele către o altă persoană sau "oglindiți" materialele de pe orice alt server;
  4. utilizați cu bună știință sau din neglijență acest site web sau oricare dintre serviciile sale asociate într-un mod care abuzează sau perturbă rețelele noastre sau orice alt serviciu oferit de OANC.info;
  5. utilizați acest site web sau serviciile sale asociate pentru a transmite sau publica orice material hărțuitor, indecent, obscen, fraudulos sau ilegal;
  6. utilizați acest site web sau serviciile asociate cu încălcarea oricăror legi sau reglementări aplicabile;
  7. utilizați acest site în legătură cu trimiterea de publicitate neautorizată sau spam;
  8. recoltarea, colectarea sau colectarea datelor Utilizatorului fără consimțământul utilizatorului; sau
  9. utilizați acest site web sau serviciile sale asociate într-un mod care poate încălca confidențialitatea, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale terților.

Proprietate Intelectuală

Proprietatea intelectuală din materialele conținute în acest site web este deținută sau licențiată către OANC.info și este protejată de legea aplicabilă a drepturilor de autor și a mărcilor comerciale. Acordăm utilizatorilor noștri permisiunea de a descărca o copie a materialelor pentru uz personal, tranzitoriu necomercial.

Aceasta constituie acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu. Această licență se va termina automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții sau Termenii și Condițiile și poate fi reziliată de către OANC.info în orice moment.

Răspundere

Site-ul nostru și materialele de pe site-ul nostru sunt furnizate ca atare. În măsura permisă de lege, OANC.info nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, și prin prezenta declină și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau altă încălcare a drepturilor.

In nici un caz OANC.info sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice pierdere în consecință suferită sau suportată de dvs. sau de orice terță parte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site sau materialele de pe acest site, chiar dacă OANC.info sau un reprezentant autorizat a fost notificat, oral sau în scris, cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

În contextul acestui Acord, "pierdere consecventă" include orice pierdere consecventă, pierdere indirectă, pierdere reală sau anticipată a profitului, pierdere de beneficii, pierdere de venituri, pierdere de afaceri, pierdere de fond comercial, pierdere de oportunitate, pierdere de economii, pierdere de reputație, pierdere de utilizare și/sau pierdere sau corupere a datelor, fie în conformitate cu statutul, contractul, echitatea, delictele (inclusiv neglijența), despăgubirea sau altfel.

Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune indirecte sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice pentru dvs.

Precizia materialelor

Materialele care apar pe site-ul nostru nu sunt cuprinzătoare și au doar scop informativ general. Bitkidd O. S. R. L. nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe acest site web sau în legătură cu astfel de materiale sau cu orice resurse legate de acest site web.

Link-uri

OANC.info nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său și nu este responsabil pentru conținutul oricărui astfel de site legat. Includerea oricărei legături nu implică aprobarea, aprobarea sau controlul de către OANC.info. Utilizarea oricărui astfel de site legat este pe propriul dvs. risc și vă sfătuim cu tărie să faceți propriile investigații cu privire la adecvarea acestor site-uri.

Dreptul de a rezilia

Este posibil să suspendăm sau să reziliem dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru web și să reziliem acești Termeni și Condiții imediat după notificarea scrisă către dvs. pentru orice încălcare a acestor Termeni și Condiții.

Compensații

Orice termen al acestor Termeni și Condiții care este total sau parțial nul sau inaplicabil este întrerupt în măsura în care este nul sau inaplicabil. Valabilitatea restului acestor Termeni de utilizare nu este afectată.

Legea Guvernantă

Acești Termeni de Utilizare sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile Republicii Estonia. Vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din țara sau locația respectivă.